Veniri

Estetske korekture prednjih zuba

Naročito na prednjim zubima je vidljiva svaka nepravilnost zuba, njihova prebojenost ili oštećenje. Pored beljenja, poliranja, izrade kompozitnih ispuna itd., veniri predstavljaju izuzetnu alternativu kod većih oštećenja i kada ne želimo da brusimo zube. Veniri predstavljaju metodu koja dovodi do odličnih estetskih i funkcionalnih rezultata.To je minimalno invazivna metoda koja zahteva odličnu saradnja između stomatologa i zubnog tehničara. Efekti izrade venira se mogu poboljšati intenzivnom pripremom kako zuba tako i samog parodoncijuma. Beljenje i poliranje zuba treba uraditi pre izrade venira.