Implantologija

Implantologija je kao grana stomatologije poslednjih godina imala izuzetnu ekspanziju. Sve veći broj pacijenata teži ka protetskom zbrinjavanju na bazi implantata.

Protetika

Masivni gubitak kosti kao posledica parodontoze

Hirurgija

Oralna hirurgija predstavlja interdisciplinarnu granu stomatologije koja ne samo da spaja opštu medicinu i stomatologiju, već vezuje i pojedine grane stomatologije kao njihov sastavni deo.

Parodontologija

Parodontologija je grana stomatologije koja se bavi oboljenjima mekih tkiva i potpornog aparata zuba.

Estetska stomatologija

Estetska stomatologija je jedna od mlađih grana stomatologije.

Dečija stomatologija

Dečija stomatologija predstavlja možda i najosetljiviju granu stomatologije.

Ortodoncija

Ortodoncija ili ortopedija vilice je specifična grana stomatologije.