Totalne Proteze

Indikacije

Totalne proteze predstavljaju resenje kod potpune bezubosti vilica.

Totalne Proteze

Mogu biti samo od akrilata ili sa ojacanjima. Takođe se mogu kombinovati i sa implantatima ukoliko nemaju dovoljnu stabilnost i primarnu retenciju.

Prednosti

Brza i relativno jeftina izrada. Dobra higijena.