Skeletirane proteze

Indikacije

Veca bezubost u vilici gde nema mogucnosti za izradu mostova usled nedostatka oslonca za fiksne nadoknade.

Skeletirane Proteze: Baza od metala sa vezivnim elementima


Teleskopske Proteze:Vezivni elementi tipa dvostrukih krunica
Proteze sa atečmenima: Proteze sa klizačima, ankerima, etc.

Prednosti

Pored mogućnosti opterećenja veće površine, proteze daju mogućnost supstitucije većeg broja zuba. U Zavisnosti od indikacije bira se neko od adekvatnih rešenja.