Parcijalne proteze

Indikacije

Parcijalne proteze se nazivaju još i provizorne proteze. One predstavljaju prelazno rešenje do izrade konačne protetske nadoknade.

Parcijalne proteze

Imaju bazu od akrilata i vezivne elemente.

Prednosti

Jeftina i relativno brza izrada