Ortodoncija

Ortodoncija ili ortopedija vilice je specifična grana stomatologije. Dok je ranije bila ograničena samo na decu i mlađe osobe, danas ima primenu i kod starijih osoba. Najveći broj pacijenata se javlja zbog funkcionalnih smetnji ali nemali broj pacijenata dolazi i zbog kozmetičkih razloga. Kod pojedinih pacijenata se pre postavljanja ortopedskih aparata i proteza moraju uraditi i izvesne hirurške pripreme. Zajedničko kod svih terapijskih metoda je da se sa dužim nošenjem ortopedskih aparata postiže bolji efekat. Ovo je i glavni problem kod dece i mlađih osoba naročito u pubertetu. Iz raznih razloga se ne pridržavaju saveta lekara i time kompromituju efekat terapije. Ortodontski problemi mogu biti uzrokovani genetskim anomalijama ili mogu biti posledica loših navika (sisanje palca, grickanje predmeta i sl.). U terapiji se podela vrši na mobilne i fiksne aparate.

Mobilni aparati

Mobilni aparati se koriste i kod mlečnih i kod stalnih zuba. Imaju višestruku namenu

Fiksni aparati

Fiksni aparati se postavljaju u ordinaciji i na njih pacijent nema uticaja kao kod mobilnih aparata.