Nedostatak više zuba

Nedostatak više zuba predstavlja veći funkcionalni problem. Pacijentima je otežano žvakanje i govor a i u estetskom pogledu situacija nije bolja. Implantologija i u ovom slučaju nudi dobra rešenja, sve u zavisnosti od slučaja, a u dogovoru sa pacijentom.