Mobilni aparati

Mobilni aparati se koriste i kod mlečnih i kod stalnih zuba. Imaju višestruku namenu:

-Čuvanje prostora za stalne zube

-Otklanjanje loših navika, kao npr. Sisanje prsta

-Uklanjanje ukrštenog zagrižaja

-Korekcija pojedinačnih zuba

-Korekcija mišićne finkcije

-Treniranje jezika

Mobilni aparati se koriste takođe i nakon završene terapije fiksnim aparatima ukoliko je potrebno da se izvesno vreme očuvaju efekti terapije.

Prednosti mobilnih aparata leže u njihovom jednostavnom korišćenju, lakšem održavanju oralne higijene i mogućnošću uticaja na rast vilice.

Nedostatci su što uspeh terapije zavisi od pacijenta (nošenje), potrebno je duže vreme nošenja i postoji mogućnost grešaka zbog neadekvatne primene od strane pacijenta.