Kompozitni ispuni

Mogućnosti korišćenja

Kompozitni ispuni imaju sve veću primenu u stomatologiji. Dok se ranije koristio amalgam kao materijal izbora za zubne ispune, danas se uglavnom koristi kompozit. Stalnim usavršavanjem materijala dobila su se svojstva slična zubnom tkivu a odličnih estetskih karakteristika. Ranije su se kompoziti koristili u vidljivoj regiji koja nije izložena velikom pritisku. Danas se kompoziti koriste u svim prilikama.

Prednosti kompozita

Kompoziti imaju dosta ključnih prednosti u odnosu na druge materijale, tako da je razumljiva njihova sve veća primena u stomatologiji. Na prvom mestu moramo spomenuti estetski momenat koji u današnjem vremenu ima ključnu ulogu u životu modernog čoveka. Prisutne su gotovosve nijanse zuba, tako da je moguće za svakog pacijenta odrediti tačnu boju. Njihova druga takođe važna osobina je što se spajaju sa zubnim tkivom preko mikro strukture zubnog tkiva. Ovim je omogućeno da se otstrani samo defektna zubna struktura a dobijedovoljna retencija. Kod drugih tipova ispuna, koji se unose u mekanom stanju pa potom stvrdnjavaju, mora se napraviti podminirajući prostor kako bi se taj ispun držao za zub. Ovim postupkom se skida zdrava zubna supstanca, da bi se omogućila retencija ispuna.