Hirurgija

Oralna hirurgija predstavlja interdisciplinarnu granu stomatologije koja ne samo da spaja opštu medicinu i stomatologiju, već vezuje i pojedine grane stomatologije kao njihov sastavni deo. Tako imamo preprotetsku hirurgiju, parodontalnu hirurgiju, implantologiju itd. Operativni zahvati predstavljaju kombinovane koštano tkivne zahvate. Delikatnost oralne hirurgije je što se pored anatomskih razlika, odvija u sredini koja obiluje prisustvom bakterija. Operativno područje se nalazi u blizini ulaznih vrata disajnog i digestivnog sistema. Samim tim je neophodno imati u vidu moguće uticaje na opšte stanje. Intervencije koje se mogu raditi ambulantno su:

1. Vađenje zuba

2. Operacija manjih cisti

3. Resekcija korena zuba

4. Replantacija i transplantacija zuba

5. Nivelacija grebena