Fiksni aparati

Fiksni aparati se postavljaju u ordinaciji i na njih pacijent nema uticaja kao kod mobilnih aparata. Način njihovog učinka se deli u 3 faze:

1. Inicijalnu faza

2. Glavnu faza

3. Retencija

Prednosti kod fiksnih aparata su što kontinuirano deluju jer ih pacijent ne može ukloniti. Time je i otklonjena mogućnost greške kao rezultat nepravilne upotrebe. Vreme nošenja je u odnosu na mobilne aparate obično dosta kraće.