FAKTORI RIZIKA ZA OBOLJENJE PARODONCIJUMA

NASLEĐE - porodična istorija, PST (Periodontal Screening Test)
PUŠENJE – frekvencija, trajanje......
ŠEĆERNA BOLEST – trajanje, kontrola
STRES
LEKOVI – blokatori kalcijumsih kanala, dilantin, ciklosporin, lekovi koji izazivaju sušenje usta
ISHRANA
LOŠA ORALNA HIGIJENA- prisustvo naslaga na zubima i kamenca
LOŠI STOMATOLOŠKI RADOVI- prevelike plombe, krunice i mostovi....
HORMONSKI DISBALANSI- trudnoća (povećane koncentracije estradiola i progesterona), menopauza (smanjena konc. estrogena – osteoporoza)
HIV , NEUTROPENIJA
BOLESTI VEZIVNOG TKIVA

LEČENJE

NASLEĐE - HEMOTERAPIJA
PUŠENJE – PREKID, HEMOTERAPIJA
ŠEĆERNA BOLEST – ČESTE I POJAČANE KONTROLE, HEMOTERAPIJA
STRES- LEČENJE STRESA, HEMOTERAPIJA
LEKOVI – PROMENA TERAPIJE, HEMOTERAPIJA
ISHRANA – DODATAK VITAMINA, MINERALA
LOŠA HIGIJENA- POBOLJŠANJE ORALNE HIGIJENE, HEMOTERAPIJA
LOŠI STOM. RADOVI – ZAMENA
HORMONSKE PROMENE- KONSULTUJTE SE SA LEKAROM, HEMOTERAPIJA
IMUNOKOMPROMITOVANI- KONSULTUJTE SE SA LEKAROM, HEMOTERAPIJA
BOLESTI VEZIVNOG TKIVA -KONSULTUJTE SE SA LEKAROM, HEMOTERAPIJA

SISTEMI ORGANA I STANJA NA KOJE MOŽE DA UTIČE PARODONTALNA INFEKCIJA

KARDIOVASKULARNI I CEREBROVASKULARNI SISTEM
Ateroskleroza
Koronarn bolest srca
Angina
Infarkt miokarda
Moždani udar

ENDOKRINI SISTEM
Šećerna bolest

REPRODUKTIVNI SISTEM
Prerani porođaj, novorođenče nedovoljne težine
Preeklampsija

DISAJNI ORGANI
Hronična opstruktivna plućna bolest
Akutna bakterijska upala pluća

FAKTORI KOJI UTIČU NA PROGNOZU LEČENJA

OPŠTI KLINIČKI FAKTORI - starost pacijenta, težina stanja, kontrola plaka, saradnja pacijenta
SISTEMSKI FAKTORI I FAKTORI SREDINE –Pušenje, prisustvo sistemske bolesti ili stanja, genetski faktor, stres
LOKALNI FAKTORI – naslage i kamenac, subgingivalne plombe i druge nadoknade
 Anatomski faktori: kratki korenovi, gleđne perle, bifurkacioni grebeni, udubljenja na korenovima, udaljenost korenova, prisustvo furkacija
 Pokretljivost zuba

PROTETSKI I RESTORATIVNI FAKTORI – izbor nosača, karijes, mrtvi zubi, resorpcija korena

FAZE U TERAPIJI PARODONTOPATIJE

PRELIMINARNA FAZA- lečenje hitnog stanja (zuba, parodoncijuma, periodoncijuma ....), vadjenje beznadežnog zuba
PRVA (NEHIRUŠKA) FAZA- kontrola naslaga i obuka pacijenta
 Savet o ishrani
 Uklanjanje kamenca
 Popravka neodgovarajućih plombi i protetskih iritirajućih faktora
 Popravka postojećih kvarova
 Antimikrobna lokalna ili sistemska terapija
 Okluzalno uravnoteženje
 Manja ortodontska pomeranja
 Provizorno splintiranje i proteze
Procena uspešnosti nehiruške faze
 Kontrola dubine džepova i stanja desni
 Prisustvo naslaga, kamenca, karijesa
DRUGA (HIRUŠKA) FAZA- Periodontalna terapija,uključujući ugradnju implantata, Endodontska terapija
TREĆA (RESTORATIVNA) FAZA- Defiitivne nadoknade (plombe i sl.), fiksni i mobilni protetski radovi
 Kontrola nadoknada
 Pregled parodoncijua
ČETVRTA FAZA ODRŽAVANJA- Povremene kontrole
 Naslage i kamenac
 Stanje desni (krvarenje, prisustvo upale)
 Okluzija i pokretljivost zuba
 Druge patološke promene